For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
تبلیغات اثربخش و تاثیر تبلیغات بر فروش

تبلیغات اثربخش و تاثیر تبلیغات بر فروش

الهه فلاح نژاد مجرد

(دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل – دانشگاه شاهد)

 

 

چکیده

 

هرساله مبالغ زیادي صرف امور تبلیغاتی می شود بنابر این لازم است انجام تبلیغات به شکلی کارا و مؤثر صورت پذیرد . کاربردهاي تبلیغات بسیار زیاد است با این وجود تمامی آنها داراي ویژگی مشترکی هستند که آن لزوم انتقال یک پیام می باشد.کارگزاران تبلیغات تلاش می کنند از آخرین فناوري هاي ارتباطی و رسانه اي براي معرفی کالا بهره گیرند تا تمایل مخاطب را نسبت به یک محصول یا خدمت جلب کنند.

به طور کلی تبلیغات یکی از ابزارهاي برنامه هاي ترویجی به حساب می آید. ابزارهاي دیگربرنامه هاي ترویجی عبارتند از: فروش شخصی، روابط عمومی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم. در این مقاله از بین ابزارهاي پنجگانه برنامه هاي ترویجی، تنها به ابزار تبلیغات وتاثیر آن بر روی فروش پرداخته شده است. تبلیغات هر گونه ارایه و ترویج غیرشخصی ایده، کالا یا خدمات توسط یک تبلیغ کننده است که انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.تبلیغات تاثیری ناملموس بر روی فروش ، در بازار مورد نظر ایجاد می کند. در حال حاضر برنامه های تبلیغاتی به سمتی پیش می روند که بتوانند موجب افزایش فروش شرکت شوند.شرکتها از تبلیغات براي هدایت ارتباطات تشویق کننده خود به سوي خریداران و جوامع هدف خود، استفاده می کنند.

 

تبلیغات تاثیر به سزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد. تبلیغات وسیله ای است که توسط آن ، مشتریان از ابداعات و نوآوری های شرکت آگاه می شوند.با وجود اهمیت بالای تبلیغات بر روی افزایش فروش ، ارزیابی تاثیر آن به سادگی صورت نمی گیرد.یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولین تبلیغات قرار دارد ، چگونگی ارائه رابط های مشخص بین اثر بخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش می باشد.

 

در این تحقیق ، سعی شده است رابطه بین اثر بخش بودن تبلیغات و بالا رفتن سود فروش مشخص گردد. همچنین با توجه به تغییرات فروش شرکت به ازای سرمایه گذاری بر روی تبلیغات ، مدل های مختلف تاثیر تبلیغات بر روی سودآوری شرکت ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

زندگي امروز در جوامع مدرن ، مشحون از پيام هاي تبليغاتي است. اين پيام ها در قالب هاي متنوع و متعدد ، از زندگي روزمره تا زندگي كاري افراد را تحت تأثير قرار مي دهد. از هدف گيري مصرف كالاهاي فيزيكي و خدمات بانكي گرفته تا تبليغات پيچيده تر در زمينه هاي فرهنگي به منظور ارائة توليدات و خوراك فكري ، همگي جزء جداناشدني زندگي مدرن انسان هاست. توليد و ارائة پيام هاي تبليغاتي همانند بسياري از پديده هاي صنعتي امروز، يك فعاليت چندرشته اي و حاصل دانش هاي متنوعي چون روان شناسي، جامعه شناسي، ارتباطات، مطالعات فرهنگ و بازارشناسي است و به مدد روش ها و فنون متنوعي نيز انجام مي شود.( حسن بشير و جعفر هفتخوانی ، 152،1386 )

 

 

 

دنیاي امروز دنیاي هزینه- منفعت می باشد. هر مؤسسه اي که وارد مبحث تبلیغات می شود باید بتواند ضمن جبران نمودن هزینه هاي متحمل شده ، به هدف خود که همانا جذب مشتري می باشد، دست یابد. با توجه به آنکه امر تبلیغات ، در شرکت ها و مؤسسات هزینه بر است ، لازم است تا تبلیغات به گونه اي صحیح و مناسب صورت گیرند تا ضمن اثربخشی، به نوعی متناسب با آن هزینه صرف شده ، براي مؤسسه منفعت و عایدي هر چند در بلندمدت داشته باشد. با این وجود، بحران کمبود منابع مالی شرکت ها و وجود رقابت شدید در میان شرکت ها، حساسیت نسبت به مخارج تبلیغات را افزایش داده است و لزوم تحقیق در خصوص اثربخشی تبلیغات آشکارتر گردیده است. همچنین با توجه به اهمیت ایجاد کارایی بیشتر در امر تبلیغات ، رتبه بندي رسانه هاي تبلیغاتی به کارگرفته شده در سازمان از جایگاه خاصی برخوردار می باشد و این امر مانع صرف هزینه هاي نامناسب در تبلیغات می شود. یک مصرف کننده ، متعارف هر روزه در معرض صدها تبلیغ تجاري قرار می گیرد . تا هنگام مرگ ، طبق یک برآورد، حدود یک سال و نیم از عمر ما صرف تبلیغات گوناگون می شود. تبلیغات همچون رمز و راز محسوب می شوند. همانطور که شواهد نشان می دهد تبلیغات غلط می تواند، عملاً میزان فروش یک شرکت را کاهش دهد. حتی واقعیت تلخ حاکی از این است که بسیاري از شرکت ها کاملاً شکست می خورند. اندازه گیري آثار گوناگون یک برنامه تبلیغاتی اگرچه دشوار است اما نتایج آن براي برنامه ریزي، اصلاح و تعدیل فعالیت هاي تبلیغاتی سازمان ها بسیار مفید خواهد بود. با بررسی آثار تبلیغاتی و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتواي پیام ها نوع رسانه ها و کانال هاي ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجراي تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گیرد. (ناهیدی و دیگران ،1388 ،4و5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبیات تحقیق

 

 

فیلیپ کاتلر (1991) آمیخته بازاریابی را مجموعه ای از متغیرهای ( ابزارهای ) قابل کنترل بازاریابی می داند که شرکت آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف درهم می آمیزد. آمیخته بازاریابی دربرگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذارد. مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه 1950 به وسیله نیل بوردن معرفی شد و به4 pمعروف گشت. 4p مخفف 4 واژه محصول (Product) ، قیمت Price) ) ، ترویج ( Promotion )   و مکا ن ( Place) است. 322-339) (Gronroos ,1997,

 

 

 

امروزه مصرف کنندگان به گروه های مختلف تقسیم شده اند. در بازار سلیقه های متفاوتی وجود دارد و این سلایق دایماً دستخوش تغییر و تحول است. هزینه های زیادی صرف ترویج فروش می شود. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار وکسبِ موفقیت ، لازم است عوامل مختلفی دست به دست هم دهند. روش های مختلف ترویج عبارتند از: تبلیغات ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی ، بازاریابی مستقیم ، فروشندگی فردی.(محمدیان و آقاجان،1384، 21)

 

 

 

تبلیغات عبارت است از ارائه غیر شخصی محصولات و خدمات و ایده ها به وسیله حاملهای مختلف در مقابل پرداخت وجه از منبع مشخص. ) روستا، ونوس، ابراهیمی،328،1383)

 

 

 

 

 

درزبان انگلیسی واژه Advertising به معناي تبلیغات ازکلمه Advetere به معناي توجه کسی راجلب کردن ریشه می گیرد .بنابراین هدف تبلیغات جلب توجه مخاطب براي خریداري یک محصول یا استفاده از یک خدمت است . تبلیغات به طور کلی ارتباطی است که مقصود از آن اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه درباره کالاها و خدمات و چگونگی استفاده از آن ها، تهیه کالاها و خدمات مورد تبلیغ و ترغیب مخاطبان به خریداري و مصرف کالاها و خدمات مزبور باشد. (منتقمی ، 28،1389)

 

 

 

در يكي از تعاريف اوليه، هارولد لاسول تبليغات را نوعي تلاش اقناعي و فن اثرگذاري بر عمل انساني از راه دستكاري بازنمايي ها به شمار مي آورد (Lasswell ،521،1937)

 

 

 

تبلیغ باعث تغییراتی در دانش ، نگرش و رفتار مخاطبان می شود. آگاه سازی ، ترغیب و تشویق،یادآوری، تحکیم روابط و تسریع و ترویج مبادلات از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثا ر تبلیغ در هر یک از این موارد برای سازمانهایی که تبلیغ را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می دانند یک ضرورت است. (محمدیان،265،1385)

 

 

 

پیشرفت سریع وسائل ارتباط جمعی و اضافه شدن رسانه هایی جدید به رسانه هاي تبلیغاتی، تبلیغات را به عنوان عنصري اصلی در موفقیت و ناکامی شرکت ها معرفی می کند. با توجه به رقابت شدید بین شرکت ها و رشد سریع بازارها و همچنین تغییرات سریع دررفتار مصرف کنندگان، تبلیغات به عنوان ابزاري اصلی در ایجاد آگاهی مصرف کنندگان از محصولات وخدمات وفروش، مورد توجه قرار گرفته است. (ناهیدی و دیگران ،1،1388)

 

 

 

 

 

تبلیغات علمی است دینامیک که با تغییرات اجتماعی، تحولات سیاسی و اقتصادي هر روز شکل تازه اي پیدا می کند و در محیط هاي متفاوت با توجه به فکر، عقاید، آداب و رسوم و همچنین فرهنگ و مذهب فرم خاصی می یابد. (اربابی ،16،1350)

 

 

 

امروزه تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی در تلاش است تا بین نیازهای مصر ف کنندگان و اهداف شرکت ها رابطه ای منطقی ایجاد نماید. در این راستا هماهنگی بین عرضه و تقاضا یکی از کارکردهای مهم تبلیغات می باشد. یکی از نویسندگان در این زمینه معتقد است تبلیغات اثری است که به وسیله معین انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است. (روستا و خویه ،27،1386)

 

 

 

تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهایی ارتباط با مخاطبان سازمان تلقی می گردد و سازما ن ها در پی این هستند که با صرف هزینه کمتر اثرگذاری بیشتری بر مشتری داشته باشند. هر بازاریابی حرفه ای بدون تبلیغات ، کارایی لازم را نخواهد داشت. بیهوده نیست که به رغم هزینه های نسبتا بالای تبلیغات ، از آن به عنوان سرمایه گذاری و نه هزینه نام برده می شود. (محمدیان،1385 ،263)

 

 

 

هدف تبلیغ منحصراً در دست گرفتن بازار نیست بلکه مقصد باید آن باشد که در مردم وخریداران اعتماد و ایمان عمیق براي توسعه کارهاي آینده بوجود آورد. ((Anonymous, 2010, 25

 

 

 

از نگاه ويليامز، جادوي تبليغات، همان ارتباط دادن مصرف با اميال انساني است، حتي اگر بين اين دو موضوع هيچ رابطة واقعي وجود نداشته باشد. در چنين فضايي شما تنها شيء را نمي خريد بلكه همراه با آن احترام و منزلت اجتماعي، تبعيض، سلامتي، زيبايي، موفقيت و قدرت سلطه بر محيط اطرافتان را نيز مي خريد. (بشير و فكورپور،168،1386)

 

 

 

طبق تحقیقات اریکسون و جاکبسون تبلیغات می تواند نام تجاري شناخته شده را معروف تر کند و در نتیجه این برند میتواند در میان محصولاتی که همان ویژگیهاي فیزیکی را دارند قیمت بالاتري را حاکم کند. علاوه بر این تبلیغات میتواند یک مانع براي ورود رقباي بالقوه به بازار باشد به دلیل اینکه مقدار پولی که براي غلبه یافتن باید در تبلیغات هزینه شود براساس صداقت برند در میان رقباي موجود است. جونز بیان کرد که تبلیغات اثرات چند دوره اي بر فروش و سهم بازار دارد و میتواند یک منبع پایاي سود باشد.کمانرو ویلسون در تحقیقی ارزش مرتبط با سرمایه گذاري تبلیغات را مورد بررسی قرار دادند،آنها دریافتند که افزایش تبلیغات براي نماینده محصولات، متفاوت است و براي ممانعت از ورود محصولات دیگر به بازار مفید است،همچنین به وجود یک رابطه مثبت بین نرخ هاي سودآوري و فزونی تبلیغات پی بردند. (Hsu Li-Tzang, Jang,2007,1-7)

 

 

 

تبلیغات یک شرکت تآثیر به سزایی در بالا بردن آگاهی مشتري دارد و برروي افکار، احساسات ،گرایشات و تصمیم گیري مشتري تاثیر میگذارد . اهمیت تبلیغات از آنجا سر چشمه می گیرد که نه تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولید کنندگان به شمار می رود ،بلکه وسیله ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوري هاي شرکت و همچنین تغییر درمحصولات آگاه می شوند،تبلیغات فرایند پیچیده اي است و عملکرد تبلیغات کاملا وابسته به واکنش مشتری می باشد. بازار هر شرکت براي محصولی خاص ، شامل افراد مختلفی است (مانند مشتریان وفادار، مشتریان عادي ، مشتریان ناآگاه وغیره) که واکنش هاي متفاوتی را نسبت به تبلیغات نشان می دهند . srinivasan&et al, 2005,1433 ))

 

 

 

در دنیاي امروز نه میتوان تنها توجه به رویکرد مصرفی داشته باشیم و نه می توان به سیستم اجتماعی ، ثبات وایستایی بودن آن اکتفا نماییم و اینکه افراد به سادگی آن را قبول نمایند ، به اعتقاد کمپانی ها، ویژگیهاي فیزیکی ، روانشناسی و گرایش فردي واجتماعی و عادات و اعتقادات و آرمانهاي افراد نیز در تبلیغات موثر می باشند.

 

(N.Souiden & M.Diagne, 2009, 97)

 

 

 

یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولین تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابط های مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش می باشد زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند .عدم شفاف سازی میزان نقش تبلیغات بر روی سود شرکت باعث از دست رفتن جایگاه مدیران تبلیغاتی در سازما نها و در نظر مدیران ارشد می شود.

 

(Webster & et al, 2005, 34)

 

 

 

اهمیت و نقش تبلیغات در بازاریابی و فروش

 

تبلیغات می تواند نقش بسزایی در سیاستهاي و استراتژیها بازاریابی شرکتها از قبیل ارتباط با مشتریان هدف و اطلاع رسانی به آنها، تغییر در اذهان عمومی مشتریان نسبت به شرکت و نشان تجاري هدف ایجاد کند.

رقابت شدید در بازارها و تغییرات مستمر ذائقه مصرف کنندگان و تنوع در نیازهاي مشتریان باعث شده که شرکتها با چالشهاي جدي مواجه شوند. در این شرایط شرکتهایی که بتوانند از ابزار و امکانات خود همانند طراحی و توسعه کالاهاي جدید، تجدید ساختار کانالهاي توزیع، ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین با تبلیغات موثر استفاده نمایند میتوانند بر این چالشها فائق آیند.(N.Souiden & M.Diagne, 2009, 109)

 

 

 

 

سه دیدگاه درباره تبليغات

 

 

 

1- دیدگاه مثبت به تبليغات

 

 

 

اين ديدگاه كه از سويي ريشه در نظريه هاي اقتصادي نظام سرمايه داري دارد و در خصوص تبليغات و نقش آن در توسعة اقتصادي ، نگرشي بسيار مثبت دارد. اصول بنيادين اين نگرش عبارت است از:

 

1) نقش تبليغات به عنوان ابزار اطلاع رساني صنايع براي ارتباط با مصرف كنندگان.2) نقش تبليغات در تسريع رقابت آزاد بين توليدكنندگان و كالاهاي مختلف و درنتيجه، افزايش كيفيت توليدات 3) نقش تبليغات در كمك مالي به رسانه هاي آزاد ، مستقل و غيردولتي در جهت ايفاي وظايف اطلاع رساني و آگاهي بخشي خود 4) نقش در ازدياد فروش كالا و در نتيجه، افزايش اشتغال 5) افزايش توان مالي توليدكنندگان و شكوفايي اقتصاد6) نقش تبليغات در افزايش فروش و درنتيجه، كاهش قيمت تمام شده و افزايش قدرت خريد مصرف كننده 7) افزايش قدرت انتخاب مصرف كنندگان به علت رقابت شديد توليدكنندگان ( رسولی،50،1386)

 

دفلور و دنيس دراين باره مي نويسند كه آگهي هاي تبلیغاتی براي كسب وكار و تجارت ، همان نقش بخار براي صنعت را داشته و دارد؛ يعني تنها نيروي جلوبرنده است و اين اصل، بدون هيچ استثنايي امروزه نيز صادق است و انتشار آگهي نظير حلّالي براي حسن جريان امور عمل مي كند و براي اقتصاد نوين بازار، پديده اي لازم و ضروري است. (دفلور و دنيس ، 1387 ،423 و422)

 

 

 

جرج استيگلر از معتقدان به اين ديدگاه در مقاله اي به اين موضوع اشاره مي كند كه مصرف كنندگان با كسب اطلاعاتي حاصل از تبليغات مي توانند در هزينه هاي ناشي از اتلاف وقت براي يافتن بهترين كالا صرفه جويي كنند و از آنجا كه اين اطلاعات به شكلي لذت بخش به خريدار انتقال مي يابد، درواقع، كار دشوارِ جستجو را براي خريدار تسهيل مي كند و حتي هزينه هاي ناگزير براي تشخيص بهترين كالا را براي او كاهش مي دهد. (پاينده، 125،1385)

 

 

 

2- دیدگاه منفي به تبليغات

 

در اين ديدگاه كه از سويي، مبناي جامعه شناختي و از سويي، مبناي فرهنگي دارد، تبلیغات بيش از آنكه منابع اطلاع رساني به مردم باشد ، عادات مصرفي جديدي را در خريداران و مصرف كنندگان برمي انگيزد و تقويت مي كند. تبليغات ، بيننده و مخاطب را با گزينه هاي مختلف آشنا نمي سازد بلكه به وي چنين القا مي كند كه رفع نيازهاي انسان تنها با خريد كالا امكان پذير است و تبليغ كنندگان به اين ترتيب به بازارسازي براي عرضه و فروش بيشتر و درنهايت، كسب سود بيشتر مي پردازند. آنان از تبليغات به منظور دستيابي به اين هدف، به صورت ابزاري براي اعمال ارادة خود بر مصرف كنندگان استفاده مي كنند. استوارت يوئن يكي از نظريه پردازان اين ديدگاه در كتاب خود با عنوان ” هدايت كنندگان شعور: تبليغات و ريشه هاي اجتماعي فرهنگ مصرفي ” استدلال مي كند كه ضرورت گسترش بازارهاي قديمي و ايجاد بازارهاي جديد، توجه توليدكنندگان دورانديش را به اين موضوع جلب كرد كه بايد كسب وكار خود را نه فقط بر اساس توليد كالا كه همچنين بر اساس ايجاد جامعه اي از خريداران سامان دهند. (پاينده،3،1385)

 

نوماركسيست ها نيز بر اين باورند كه تبليغات آگاهانه و از طريق فنون پيشرفته رواني، يك رابطة ضروري، يعني نياز به مصرف را تبديل به يك رابطة غيرضروري، يعني مصرف و ارضاء مي كند،از ديدگاه اين منتقدان ، تبليغات با علم و آگاهي كامل ، رابطة مصرف و ارضاء را به شكل ها و روش هاي پيچيده اي رمزگذاري مي كند.(رسولي،63،1386)

 

 

 

3 – ديدگاه تبلیغات به منزلة گفتمان

 

اين ديدگاه به راست و دروغ بودن اطلاعات ارائه شده در تبلیغات (رويكرد اول ) و چگونگي ايجاد ميل يا عادت به خريد (رويكرد دوم) كاري ندارد بلكه بيشتر جنبه هايي ازتبلیغات را تحليل مي كند كه به چگونگي ساخته شدن، رواج يافتن يا به چالش كشيدن ارزش هاي فرهنگي در جامعه مربوط مي شود. در اين ديدگاه فرض بر اين است كه درهرتبلیغات، نوعي نظم معنايي برقرار مي شود كه سلسله مراتبي از ارزش هاي اجتماعي را منعكس مي سازد و يا اشاعه مي دهد. درواقع، هر آگهي تبلیغاتی در حكم تصويري از جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنيم. اين تصاوير درمجموع، سيستمي ايدئولوژيك را به وجود مي آورد كه هويت ما و معاني پديده هاي روزمرة زندگي را برايمان تعريف و درك آن ها را آسان تر مي كند و نيز لذت ها و اميال غالباً ناخودآگاه ما را به شكلي نمادين باز مي نماياند . (پاينده،152،1385)

 

 

 

انگاره هاي تبليغاتي

 

 

 

انگاره هايي كه تلاش دارند تا چگونگي كاركرد تبليغات را نشان دهند غالبا از عواملي مثل روانشناسي و همچنين فعالان صنعت تبليغات الهام مي گيرند. انگاره هاي اوليه متكي به ضابطه هاي محرك – پاسخ بوده اند و انگاره هاي بعدی ، محيطي كه فرايند خريد در آن صورت مي گيرد را نيز جزء اصول خود قرار داده اند.

 

 

 

1- استارچ

 

يكي از انگاره هاي تبليغاتي انگاره ي پيشنهادي استارچ (starch ) است كه در سال 1925 گفت:

 

اگر تبليغي ميخواهد موفق شود بايد ديده شود، خوانده شود، پذيرفته شود، به ياد آورده شود و به آن عمل شود . اين انگاره چندان كار آمد نيست چراكه توجه چنداني به شرايط روحي – رواني مصرف كننده و نگرش او نسبت به محصول ندارد . اين انگاره بر اين باور است كه تبليغ داراي اثر بخشي فراوان است و اعتقادي به تاثيرات تركيبي يا چند گانه ي تبليغ ندارد. به عبارت ديگر هر تبليغ تاثيري مستقل و جداگانه بر مخاطبان خود دارد. در واقع اين امكان وجود دارد كه تاثيرانباشتي تكرار يك تبليغ يا تبليغات مختلف در يك مبارزه تبليغاتي تاثير بيشتري نسبت به مشاهده يك باره يك تبليغ داشته باشد. هنوز هم انگاره ي استارچ در قسمت تبليغات به كار مي رود و امروزه مفهوم رده بندي استارچ كاربرد زيادي در رده بندي كارآمدي تبليغات دارد. Chisnall, 1994, 215))

 

 

 

2- الگوی AIDA :

 

 

 

1- جلب توجه مخاطب

 

2- ایجاد علاقه در مخاطب

 

3- تحریک وایجاد تمایل در مخاطب

 

4- سوق دادن و اقدام به خرید

 

 

 

این انگاره برای سنجش تبلیغات، شیوه ای چهار منظوره را پیشنهاد می کند که عبارت است از: جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل، سوق دادن به اقدام برای خرید آن. سنجش این تکنیک بر اساس یک مدلی است که کلودرابینسن و جورج گالوپ ارائه کرده اند. ( Chisnall, 1994, 214)

 

 

 

معیار سنجش این تکنیک بر اساس مدل فوق، یادآوری) به خاطر آوری (و تشخیص ) شناسایی ( می باشد و به همین خاطر به این روش ، روش سنجش یادآوری و شناسایی نیز می گویند. کاربرد این مدل در فرایند خرید و تاثیر تبلیغات بدین صورت است که وقتی مصرف کننده اولین بار تبلیغات کالای مورد نظر را می بیند ، ابتدا توجهش را جلب میکند سپس به آن علاقه مند می شود و به دنبال این علاقه مندی تمایل به خرید کالا در او پیدا می شود و سپس کالای تبلیغ شده را می خرد.

 

(فرهنگی ودیگران،1388 ،26 )

 

 

 

3 – الگوی ACCA (روش داگمار)

 

این انگاره توالي شرايط روحي وروانی مصرف كننده را مورد بررسي قرار مي دهد .مراحلي را كه مصرف كننده بايد سپري كند عبارتند از :

 

 

 

1- آگاهی: شامل آگاه ساختن مشتری.

 

2- ادراک : توسعه و گسترش مفهوم محصول و کاربرد آن برای مشتری.

 

3- متقاعد ساختن : ایجاد یک تمایل ذهنی در مشتری برای خرید کالا یا خدمت.

 

4- عمل: وارد کردن مشتری به خرید.

 

 

 

این مدل به نام روش داگمار نیز شناخته می شود . تز اصلی روش داگمار برای تعیین هدف و استفاده از آن برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات به این صورت است که جنبه ارتباطی، هدف اصلی تبلیغات و پایه و اساس بخش موفقیت یا شکست برنامه های تبلیغاتی است. کامیابی یا شکست در تبلیغات بستگی به کارایی فرایند ارتباطات در رساندن اطلاعات مطلوب و مناسب به مخاطبان اصلی در زمان مناسب و با هزینه کم دارد. از منظر مدل داگمار یک هدف تبلیغاتی شامل یک وظیفه ارتباطی است که مشخص و قابل اندازه گیری است.روش داگمار باعث بهبود فرایند برنامه ریزی تبلیغات و ترفیع بوسیله ارایه یک مفهوم بهتر از اهداف تبلیغاتی می شود که سبب جهت دهی برنامه های تبلیغاتی و ترفیعی است و از آن به عنوان پایه ای برای اثربخشی برنامه های تبلیغاتی بهره می برند.

 

(فرهنگی ودیگران،1388 ،26 )

 

 

 

 

 

4 – انگاره لاويج و اشتاينر (سلسله مراتب تاثیرات)

 

انگاره ي زنجيره اي ديگري كه توسط لاويج و اشتانر در سال 1961 ارايه شد توالي سلسله مراتبي از تاثيرات ناشي از ادراك تبليغات توسط مخاطبان پيام ارايه ميكند. اين شش مرحله عبارتند از :

 

 

 

1- آگاهي

 

2- دانش

 

3- علاقه

 

4- ترجيحات

 

5- باور

 

6- خريد

 

 

 

مدل سلسله مراتب تاثیرات وسیله ای برای تدوین و سنجش اهداف تبلیغ است. این مدل نیز مانند الگوی AIDA در برنامه ریزی و ترویج کاربرد دارد . اما از نظر تعداد مراحل برای بیان واکنش های بالقوه مفصل تر است. مصرف کننده در آغاز نسبت به وجود محصول آگاهی می یابد، سپس از آن شناخت پیدا می کند، آشنا شدن خود به علاقه مندی و علاقه مندی به ترجیح و متقاعد شدن و در نهایت به اقدام منتهی می گردد.(رنجبریان ، 343،1378)

 

 

 

5 – انگاره پذیرش ابداع

 

 

 

1- آگاهی یافتن

 

2- علاقه مندی

 

3- ارزیابی

 

4- آزمودن

 

5- پذیرش

 

 

 

پنج مرحله ای که در این مدل ارایه شده است به عنوان سلسله مراحلی است که یک مشتری در پذیرش یک ابداع (مانند یک محصول جدید) پشت سر می گذارد.مرحله آزمودن عامل تفاوت این مدل از دیگر مدل ها است که امکان تجربه کردن عملی محصول را فراهم می آورد.(رنجبریان ، 344،1378)

 

 

 

6 -انگاره پردازش اطلاعات

 

1- معرفی کردن

 

2- توجه کردن

 

3- شناخت

 

4- نتیجه دادن

 

5- حفظ ونگهداری

 

6- رفتار

 

 

 

در این مدل علاوه بر مراحلی که در دیگر مدل ها به آن اشاره شده مرحله حففظ و نگهداری نیز منظور شده است که منظور از آن توانایی مشتری برای یادآوری اطلاعات از یک پیام ترویجی نگهداری است. این مرحله بسیار حایز اهمیت است زیرا مصرف کننده در هنگام دریافت اطلاعات از یک برنامه ترویج ، اقدام به خرید نمی کند بلکه لازم است بعدا از حافظه خود استفاده نماید. (رنجبریان ،344،1378)

 

 

 

7 – مدل رابرت دبلیو بلای

 

1- جلب توجه

 

2- ایجاد ارتباط

 

3- متقاعد ساختن

 

 

 

گام اول، در این الگو جلب توجه مخاطب می باشد.گام دوم، استفاده از شیوه های مختلف برای ایجاد ارتباط بین مخاطب و کالاست. یعنی باید به مخاطب بگوییم که کالای ما به چه کار می آید.گام سوم، متقاعد نمودن مخاطب برای خرید کالاست.(دبلیو بلای، 1381، 82-80)

 

 

 

 

 

اسرار تبلیغات آینده چیست ؟

 

 

 

اسرار از حروف اول پنچ عنصر مهم و ضروري براي تبلیغات شکل گرفته است که عبارتند از :

 

استراتژي تبلیغات

سبک و ساختار تبلیغات

رفتارها و رویکرد تبلیغات

ابزارها و الگوي تبلیغات

راه کارهاي نوین براي تبلیغات

توجه دقیق به هریک از این عناصر و استفاده درست از آنها باعث میشود تا تبلیغات آینده را بتوان مفیدتر و موثرتر انجام داد . براي روشن شدن موضوع هر یک از این عوامل را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

 

 

الف : استراتژي تبلیغات

 

هدف هر تبلیغ تغییر دادن میزان آگاهی ، نوع برداشت و ترجیحات مصرف کننده یا مخاطب می باشد و استراتژي تبلیغ چگونگی دستیابی به این هدف را بیان میکند.به عبارتی دیگر استراتژي تبلیغات آینده ترکیب کننده عناصر آمیخته خلاق یعنی مخاطب هدف ، ارزشهاي محصول ، رسانه ارتباطی و پیام تبلیغاتی است.تبلیغات آینده بدون استراتژي مشخص نمیتواند مفید و موثر باشد و در نتیجه باعث هدر دادن منابع میشود. رقابت در تبلیغات آینده سازمانها را وادار خواهد ساخت تا علمی تر و اصولی تر به تبلیغات بپردازند و با تفکر استراتژیک و نگرش سیستمی و توجه جدي به مشاوره وتحقیقات بازار مسیر مناسب ، جهت گیري درست و روشهاي بجا براي انجام تبلیغات آینده فراهم آورند.

 

 

 

ب : سبک و ساختار تبلیغات

 

سبک و ساختار تبلیغات آینده باید متناسب با شرایط آینده باشد. بنظر می رسد با جهانی شدن بازارها و بازاریابی نوین دیگر نمیتوان با ساختار ها و سبک هاي متداول و سنتی سلیقه هاي مخاطبین بسیار متنوع را پاسخ داد. اگر بپذیریم که دربازارآینده بازاریابی انبوه جاي خود را به بازاریابی تفکیکی و تقسیم بندي شده و سرانجام به بازاریابی انفرادي خواهد داد ، این نکته مطرح می گردد که لازمه موفقیت تبلیغات آینده ، تبلیغات تقسیم بندي شده ، ویژه و حتی انفرادي است، که در آن سبک ها و ساختارها تغییر خواهند کرد و هر اندازه سبک و ساختار تبلیغات با نوع مخاطب و محصول، هماهنگی و نزدیکی بیشتري داشته باشند اثر بخش تر خواهند بود.

 

 

 

ج : رفتارها ورویکرد تبلیغات

 

تبلیغ براي انسانهاست و رفتار انسانها بطور دائم تحت تاثیر مجموعه اي از عوامل شامل نیازها ، انگیزه ، محرکها ، امکانات ،انتظارات ، ترجیحات ، ادراك ها و عوامل فردي و اجتماعی و محیطی تغییر می کند و در نتیجه تبلیغاتی مورد پذیرش خواهد بود که به رفتار شناسی در بازارهاي داخلی و خارجی توجه جدي نموده و فرایند تصمیم گیري خریداران و عوامل موثر بر رفتار مخاطبین را در قالب یک رویکرد سیستمی مورد مطالعه و بررسی عمیق و دقیق قرار دهد.

 

 

 

د : ابزارها و الگوهای تبلیغات

 

تغییر فراگیر است و بسیاري از ابزارها و الگوها را درهم می ریزد. تبلیغات آینده نیازمند ابزارها و امکانات نوین و الگوهاي مناسب است ، به همین دلیل آشنائی کامل با انواع ابزارهاي ارتباطات اطلاعات ، تبلیغات و تحقیقات و فراهم کردن آنها در حد و اندازه مناسب یکی از عوامل مهم در موفقیت تبلیغات آینده است.

 

 

 

 

 

ه : راه کارهاي نوین تبلیغات

 

تغییرات و دگرگونی ها راه کارهاي جدیدي را براي دستیابی به اهداف تبلیغات مطرح ساخته اند. براي آشنائی و آگاهی از راه کارهاي جدید لازم است تا واقعیت ها را بشناسیم و فاصله ها را کم کنیم. بازار جهانی و رقابتی فرصتهاي زیادي را فراهم می آورد اما براي استفاده از این فرصتها لازم است تا از طریق یادگیري ، همفکري و همکاري یا آموزش ، مشاوره و تشکل گرائی با انواع راه کارهاي نوین تبلیغات آشنا شویم.راه کارهاي نوین تبیلغات به عنوان یکی دیگر از اجزاي اسرار تبلیغات آینده بیانگر مدیریت اجرائی تبلیغات است که براي شناخت و استفاده از آنها لازم است تا به دو نظریه مهم توجه شود که عبارتند از :

 

نظریه یادگیري و نظریه فراموشی و سازمانهاي فراموش کننده (نظریه فراموشی و سازمانهاي فراموش کننده یعنی یادگرفتن اینکه چه استراتژي ها ، سبکها و ساختارها ، رفتارها ، الگوها و ابزارهاو راه کارهائی را که درگذشته داشته وانجام می دادیم چگونه فراموش کرده و کنار بگذاریم؟

 

 

 

 

 

 

 

انواع شيوه هاي تبليغاتي

 

 

 

 

 

روش تعميم با زرق و برق

بين يك صفت مثبت و خوب با چيز ديگري كه معرف خوبي، درستي، پاكي و نظاير آن است پيوند و از كلمات با ارزش و جذابي نظير كره طلايي، شامپو معجزه گر و … استفاده شود.

 

 

 

روش انتقال

تفويض و انتقال اقتدار و اعتبار چيزي محترم بر چيز ديگري كه مورد اعتماد همگان است.

 

 

 

شهادت

واداشتن شخصي محبوب يا منفور به اظهار نظر درباره درستي يا نادرستي يك فكر يا برنامه يا شخص.

 

 

 

روش توده پسند

خطيب يا اغواگر مي كوشد مخاطبان خود را متقاعد سازد كه نظريات و انديشه هاي او برخاسته از مردم كوچه و بازار است.

 

 

 

روش تظاهر به يكپارچگي

تبليغات چي با توسل به گرايش مردم از دنباله روي استفاده مي كند زير ا بسياري از مردم پيوسته مي خواهند در اكثريت قرار بگيرند نه در اقليت.براي همين تبليغاتچي مي گويد همه مردم با ما هستند.

 

 

 

 

 

روش هجوم براي سوار شدن به واگن

نوعي ايجاد مسابقه ميان مردم است و در اين روش جوهر تكنيك عجله كن تا به واگن برسيد،مي باشد.

 

 

 

روش پنهان و آشكار هدف تبليغ

در اين روش تبلیغ کننده هدف خود را بر خلاف ساير روش ها پنهان نگاه داشته و به طور غيرمستقيم عمل مي كند تا اينكه زمينه اي مناسب براي علني شدن تبليغ به وجود آيد.

 

روش ضد تبليغ

تبليغاتچي مي كوشد فرازهايي از مطالب دشمن را در مورد خود به دلخواه گزينش كند وسپس با استدلال و منطقي قوي تر از استدلال طرف مقابل آن را نفي نمايد.

 

 

 

 

 

اثر بخشی تبلیغات و ساخت تبلیغات اثر بخش :

 

 

 

یکی از شاخص های سنجش موفقیت در هر سازمانی، میزانی است که آن سازمان اهداف خود را محقق می سازد. موفقیت هر سازمان با توجه به اهداف خود آن سازمان تعیین می شود. این رویکرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثربخشی معرفی شده است. در واقع اثر بخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود دست می یابد. برای سنجش اثربخشی در هر سازمانی در ابتدا می بایست اهدافی تعریف شوند. سپس جهت تحقق این اهداف برنامه هایی تدوین شده و در ادامه این برنامه ها به اجرا گذاشته شوند. در پایان نتایج به دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه شوند.( گلچین فر و بختایی،1385،52 -54)

 

 

 

اثربخشی تبلیغات ازجمله مواردي است که با وجود گذشت سالیانی از عمر تبلیغات مهجور مانده و به آن پرداخته نمی شود. آلک بن در کتاب رایج ترین اشتباهات تبلیغ تجاري مدعی است که همواره زد و بندهاي فراوانی بین موسسات تبلیغاتی، ایستگاه ها و شبکه هاي رادیویی و تلویزیونی، مشاوران تبلیغاتی، روزنامه ها و مجلات و دیگران صورت می گیرد تا مدیریت شرکت ها را در سنجش اثربخشی تبلیغات گمراه کند. در حالی که همان گونه که تبلیغ باعث تغییر در نگرش، دانش و رفتار مخاطب می شود و آگاه سازي، ترغیب، تشویق و یادآوري و … از وظایف تبلیغات است؛ توجه به اثربخشی تبلیغات، براي سازمان هایی که تبلیغ را در رشد و توسعه ي خود مؤثر می دادند، یک امر ضروري است. (آقچه لو ، 1389 ، 1 )

 

 

 

 

 

هنگامي عملكرد تبليغات در بهينه ترين حالت خود قرار دارد كه :

 

1- آگاهي خريدار از محصولات شركت چندان زياد نيست.

 

2- فروش محصولات صنعتي در حال افزايش است ) ثابت يا در حال كاهش قيمت )

 

3- محصولات داراي مشخصات و ويژگي هايي است كه خريدار از آنها اطلاع ندارد.

 

4- موقعيت ايجاد تمايز و تفوق محصولي بر محصولات ديگر شركتها زياد است.

 

5- معرفي محصول يا خدمات يا ايده هاي جديد. (اي.دي .فاربی،1386،86)

 

 

 

 

 

در واقع تبلیغات راهی به سوي مشتریان باز می کند و پیامی را به مخاطب خود می رساند و بقیه راه به عوامل دیگر مرتبط می شود حال اگر این حرکت آمیخته با روانشناسی مشتري ، هنر و سلیقه ، محتواي مناسب و شرایط موثر دیگر همراه شود قطعاً اثر گذار تر خواهد بود ، مسئله دیگري که در تبلیغات حائز اهمیت می باشد این است که انتخاب درست مخاطبان هدف موفقیت تبلیغ را به دنبال خواهد داشت به دلیل اینکه مشتریان در طول زمان تغییر می کنند به این معنی که از مصرف کنندگان یک گروه خارج شده و به مصرف کنندگان گروه دیگر می پیوندند و باید در تبلیغات مسائل روانشناختی و ویژگی هاي جمعیت شناختی هم مورد بررسی قرار گیرد ، همچنین انتخاب رسانه مناسب براي یک کار تبلیغاتی نیز حائز اهمیت می باشد و باعث می شود که تبلیغ دهنده را به اهداف خود نزدیک کند در نتیجه برنامه ریزي موثر و انتخاب صحیح رسانه امر بسیار مهمی می باشد ، مهم ترین بخش یک فعالیت تبلیغاتی محتواي پیام آن است پیام تبلیغاتی می بایست توجه مخاطبان را به خود جلب کند و براي این منظور باید از بینش و خلاقیت استفاده کرد. (اي.دي .فاربی،1386، 147)

 

 

 

 

 

 

 

تهیه یک برنامه تبلیغاتی

 

 

 

مدیران بازاریابی به هنگام تهیه یک برنامه تبلیغاتی، باید همواره کار را با شناسایی و تعریف بازار هدف وانگیزشهاي خریدار آغاز کنند. آنگاه براي تهیه برنامه تبلیغاتی باید پنج تصمیم عمده اتخاذ کنند. این تصمیمها که (5M) معروف هستند، از این قرارند:

 

 

 

 

 

1 – ماموریت :(Mission) هدفهاي تبلیغات کداماند؟

 

2 – پول :(Money) چه مقدار پول میتوان به این کار اختصاص داد؟

 

3 – پیام :(Message) چه پیامی فرستاده شود؟

 

4 – رسانه :(Media) از چه وسیله ارتباطی استفاده شود؟

 

5 – ارزیابی :(Measurement) نتایج را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ (رضایی،،34،1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل مختلف تهیه و اداره یک برنامه تبلیغاتی (5M تبلیغاتی )

 

 

 

1- ماموریت و اهداف تبلیغات

 

 

 

نخستین گام در تهیه یک برنامه تبلیغاتی، تعیین هدفهایی است که باید دنبال شود. این هدفها باید تحت تاثیر و به تبعیت از تصمیم گیريهاي پیشین درباره بازار هدف، جایگاه یابی در بازار و ترکیب عناصر بازاریابی تعیین شوند. استراتژي جایگاه یابی و استراتژي ترکیب عناصر بازاریابی، کاري را تعریف میکنند که در کل برنامه بازاریابی، انجام آن بر عهده تبلیغات گذاشته میشود.براي تبلیغات، هدفهاي ارتباطی و فروش ویژه اي میتوان در نظر گرفت.هدفهاي ارتباطی شامل افزایش آگاهی، متقاعدکردن و یادآوري کردن به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه درباره محصول یا شرکت است. هنگامی که محصول جدیدي به بازار معرفی میشود و هدف ایجاد تقاضاي اولیه است، تبلیغات آگاه کننده بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که رقابت افزایش مییابد و هدف ایجاد تقاضاي انتخابی است، آگهی متقاعدکننده مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار میگیرد و هدف این است که مصرف کننده درباره آن محصول به گونه اي مداوم فکرکند، آگهی یادآوري کننده مورد استفاده قرار میگیرد. (رضایی،،34،1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – تصمیم درباره بودجه تبلیغات

 

 

 

پس از تعیین هدفهاي تبلیغات شرکت، باید براي هر یک از کالاهاي خود بودجه تبلیغاتی تعیین کنیم. شرکت براي نیل به هدفهاي فروش خود، بودجه لازم را اختصاصخواهد داد ، اما پرسش این است که شرکت از کجا میتواند بداند آیا مبلغی که خرج میکند ، مبلغ درستی است یا نه؟هنگام تعیین بودجه تبلیغات، پنج عامل ویژه باید موردنظر قرار گیرد:

 

 

 

مرحله عمري که کالا در آن قرار دارد

سهم بازار و پایگاه مصرف کننده

رقابت و شلوغی در بازار

فراوانی تبلیغات

جانشین پذیري کالا

 

 

اغلب روشهاي بودجه گذاري که در دنیاي واقعی مورد استفاده قرار می گیرند ،عبارتند از: روش درصدي از فروش پیش بینی شده ، روش در حد توان ، روش توازن رقابتی/سهم بازار، و روش هدف و وظیفه. (رضایی،35،1387)

 

 

 

 

 

3- تصمیم درباره پیام

 

 

 

افراد نوآور و خلاق، براي ایجاد جاذبه هاي تبلیغاتی ممکن و عملی ، از روشهاي مختلفی استفاده می کنند. برخی ازاین افراد ضمن گفتگو با مصرف کنندگان ، واسطه هاي مجازي، کارشناسان و رقبا به استقرا رومی آورند.مصرف کنندگان از جمله منابع خوب براي ارایه ایده هاي مناسب به شمار می روند. احساس آنها درباره نقاط قوت و کاستیهاي موجود ، سرنخهاي خوبی پیش روي خط مشی نوآورانه می گذارد.بعضی از افراد خلاق، براي تهیه پیامهاي تبلیغاتی از یک چارچوب قیاسی استفاده می کنند. مالونی به این نتیجه رسیده است که خریداران از خرید هر کالا، یکی از این محاسن چهارگانه را انتظار دارند: منطقی، حسی، اجتماعی و یا رضایت باطنی. در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح مزایاي کالا، خود کالا، ویژگیهاي آن و … عنوان شده ، و از پرداختن به مسایل و موضوع هاي حاشیه اي خودداري می شود. در تبلیغ با جاذبه احساسی بر خلاف جاذبه منطقی، سعی در تحریک احساسات فرد و برانگیختن آن و رسیدن به مقصود از این راه است. در تبلیغ با جاذبه اجتماعی، سعی بر آن است تا استفاده از کالا با یک موقعیت اجتماعی ویژه ارتباط داده شود.در تبلیغ با جاذبه رضایت باطنی، سعی بر آن است که با ارایه دلایل متنوع، مصرف کننده از مصرف کالاي مورد نظر احساس رضایت و خشنودي کند. (رضایی،36،1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- تصمیم درباره رسانه

 

 

 

از ضروریات مهم براي فردي که قصد برنامه ریزي در مورد رسانه را دارد ، داشتن ذهنی باز و فعال است ، زیرا باید بتواند در میان رسانه هاي مختلف بهترین رسانه یا رسانه ها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب کند. , 201) (Russell & lane, 1999

 

 

 

تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه هاي دیگر را نیز در بر می گیرد ، رادیو ، روزنامه، مجله ، پست مستقیم ، بیلبوردها و تبلیغات شهري، اینترنت از جمله رسانه هاي مهم تبلیغاتی محسوب می شوند . رسانه هاي مختلف به دلیل تاثیرات منحصر به فردي که بر روي مخاطب می گذارند ، واکنش هاي متفاوتی را نیز منجر می گردد .مهمترین تمایزي که بین انواع گوناگون رسانه می توانیم قائل شوی، تمایز بین رسانه هاي پخشی (رادیو و تلویزیون) ورسانه هاي چاپی (روزنامه ها و مجله ها) است . براي انتقال نمادها و تصورات، رسانه هاي پخشی نظیر رادیو و تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد اما در ارائه اطلاعات تفصیلی و دقیق ، این دو رسانه به اندازه رسانه هاي چاپی مناسب نیستند. بنابراین می توان این گونه نتیجه گیري کرد که براي ایجاد یک فضا و روحیه در مخاطب و یا به وجود آوردن یک احساس مثبت، تلویزیون اثربخش تر به نظر می رسد این در حالی است که براي ارائه اطلاعات دقیق و تفصیلی تر رسانه هاي چاپی مناسب تراست.(محمدیان ،215،1385)

 

 

 

5- ارزیابی اثربخشی تبلیغات

 

 

 

یکی از مهمترین گا مها در هر برنامه تبلیغاتی ، ارزیابی آثار تبلیغات است. با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازما نها می توان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ها و نوع رسانه ها و کانا ل های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به وجود آورد تا تبلیغات مفیدتر و موثرتر از گذشته صورت گیرد. آثار تبلیغ بسیار متنوع و متفاوت است و به همین دلیل جداسازی هر یک از آنها و حتی آثار تبلیغ در یک دوره زمانی، نیازمند روش ها و تکنیک های علمی و مناسب است.(محمدیان،263،1385)

 

با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با هدفهاي سازمانها میتوان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتواي پیامها و نوع رسانه ها و کانالهاي ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجراي تبلیغ به عمل آورد، تا تبلیغات مفیدتر و موثرتر از گذشته صورت گیرد. (رضایی،37،1387)

 

 

 

اثر تبلیغات بر متغیرهای اقتصادی

 

تبلیغات با تغییر ترجیحات مصرف کننده ، می تواند بر متغیرهای اقتصادی اثر گذار باشد. در اینجا به برخی از آثار مهم اقتصادی تبلیغات اشاره می شود:

 

تبلیغات می تواند با افزایش تمرکز، مانع ورود سایرین به بازار شده و یا با کاهش تمرکز، تسهیل کننده ورود به بازار تلقی گردد.

تبلیغات می تواند بر کارکرد بازار و سود اقتصادی بنگاه تأثیر داشته باشد. هدف بنگاهای اقتصادی از انجام تبلیغات ، کسب سود اقتصادی می باشد . تبلیغات با تغییر ترجیحات مصرف کننده باعث می شود که مصرف کنندگان نسبت به خرید کالاهای تبلیغ شده تمایل بیشتری نسبت به خرید کالاهایی که در مورد آنها تبلیغی انجام نشده است، از خود نشان می دهند. بنابراین انتظار می رود که تبلیغات اثر مستقیم و معنی داری برسود بنگاه تبلیغ کننده داشته باشد.

تبلیغات موجد صرفه های به مقیاس در بنگاه تبلیغ کننده می باشد.

تبلیغات موجب افزایش میل نهایی به مصرف و مصرف کل و در نتیجه بالا رفتن تقاضا می شود.

تبلیغات می تواند عامل کاهش رقابت قیمتی در بازارهای انحصار چند جانبه باشد.

تبلیغات از طریق تغییر سهم گروه های مختلف کالایی در بودجه خانوادها،می تواند موجب تغییر در تخصیص منابع گردد.

تبلیغات می تواند نوآوری و خدمات رسانی بنگاه ها را بهبود بخشد.

تبلیغات می تواند عامل بهبود کیفیت کالا در بازار گردد.

تبلیغات با ایجاد نام سازی موجب مسئولیت پذیری تولید کننده و فراهم کننده ی شرایط پاداش و تنبیه اقتصادی بنگاه ها در بازار می باشد.

تبلیغات می تواند مطلوبیت مصرف کننده را از مصرف کالائی که در مورد آن تبلیغ صورت پذیرفته است، نسبت به کالای مشابهی که تبلیغی در مورد آن انجام نشده، افزایش دهد.

تبلیغات می تواند عامل کاهش کشش قیمتی تقاضا برای محصول بنگاه در بازار می باشد.

تبلیغات می تواند علاوه بر دارایی های فیزیکی بنگاه، دارایی جدیدی باعنوان نام تجاری یا علامت تجاری را برای بنگاه ها ایجاد نماید. (علی دهقانی ومحمد نبی شهیکی تاش ،1386 ،151و150)

 

 

بررسی نظری اثر تبلیغات بر سودآوری

 

بسیاری از اقتصاددانان، ارتباط بین تبلیغات و سود آوری را یک رابطه مستقیم می دانند. مطالعات نظری زیادی، این موضوع را تایید می کند . یکی از این مطالعات نظری توسط درفمن واستینر انجام شده است که در این قسمت این مطالعه مرور خواهد شد .

 

مدل درفمن – استینر :

 

مدل درفمن- استینر توسط 1991بصورت زیر به بررسی سطحی از تبلیغات که متضمن حداکثر سود برای شرکت می باشد می پردازد . مدل درفمن استینر بر اساس فرضیات زیر می باشد:

 

 

 

هیچ وقفه زمانی در تأثیر تبلیغات بر فروش شرکت وجود ندارد.

از سوی شرکت های رقیب در بازار، واکنشی در مقابل تبلیغات شرکت تبلیغ کننده و قیمت تولیدات شرکت رقیب وجود ندارد.

اطلاعات کامل در خصوص کشش های مربوط به تبلیغات و تقاضا وجود دارد.

همچنین شرایط بازار در مدل درفمن- استینر عبارت است از:

 

شرکت تنها یک قیمت برای محصولش تنظیم می کند.

از طریق تحقیقات بازار، شرکت می داند که تقاضایش تابعی از قیمت محصول و سطح تبلیغاتش می باشد. به عبارت دیگر:

Q = Q (A,P)

 

 

 

تبلیغات یک هزینه ثابت است.

شرکت می تواند قیمت و سطح تبلیغات را تعیین کند. (علی دهقانی ومحمد نبی شهیکی تاش ،1386،153)

 

 

نقش تبلیغات بر فروش

 

ساده ترین تعریفی که برای تبلیغات می توان ارایه نمود چنین است : تبلیغات تلاشی است برای فروش بیشتر توسط یک بنگاه و یا یک صنعت . چمبرلین تبلیغات را عاملی می داند که با تغییر خواسته ها و سلایق بر میزان تقاضا اثر می گذارد. سیتووسکی تبلیغات را عاملی می داند که منجر به افزایش سود وکاهش رقابت قیمتی بنگاه ها می شود. پل ساموئلسون تبلیغات را عامل افزایش بازارهای فروش می داند که در عین حال اطلاعات مفیدی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.همانطور که مشاهده می شود، تعاریف فوق نشان می دهد که رفتارهای زیادی از سوی تولیدکنندگان در راستای ارتقای فروش می باشند. (علی دهقانی ومحمد نبی شهیکی تاش ،1386 ،149)

 

 

 

با وجود اهمیت بالای تبلیغات بر روی افزایش فروش، ارزیابی تاثیر آن به سادگی صورت نمی گیرد. علت آن است که تبلیغات ، فرآیند پیچیده ای است و عملکرد تبلیغات کاملاً وابسته به واکنش مشتری می باشد. برای درک بیشتر پیچیدگی فرآیند تبلیغات، مشکلاتی که برای ارزیابی عملکرد تبلیغات وجود دارد به صورت خلاصه آورده شده اند : (اخلاصی و دیگران ،3،1388)

 

 

 

1- مشتری ممکن است به دلایل مختلفی یک کالا را خریداری کند. عوامل تبلیغات، رضایت مشتری در استفاده های قبلی از کالا، تعهدات شرکت، شخصیتی که توسط کالا برای مشتری ایجاد می شود ، نحوه بسته بندی کالا ، قیمت مناسب و نهایتاً پیشبرد فروش همه بر روی خرید مشتری تاثیر گذارند.

 

(Rothschlid & Gaidis, 1981, 70-78)

 

در نتیجه برای ارزیابی عملکرد تبلیغات و پیشبرد فروش لازم است تاثیرات دیگر عوامل را در نظر بگیریم و آنها را کنترل کنیم.

 

 

 

2- مشتری در بیشتر مواقع به محض دیدن تبلیغی از کالا، نسبت به خرید آن اقدام نمی کند. عواملی مانند مشورت با دیگران ، انجام تحقیقات بیشتر و یا مطلع شدن از زمان خرید مناسب، موجب تاخیر نسبت به خرید کالا می شوند. این امر موجب می شود فرآیند تبلیغات و ارزیابی عملکرد آن ، پیچیده گردد.

 

 

 

3- نقش تبلیغات در طول زمان متغیر است. یک شرکت ممکن است یک تبلیغ را در بازه های زمانی مختلف تکرار کند. اگر کارایی عامل تبلیغات نیز در طول زمان متغیر باشد، ارزیابی تاثیر تبلیغات بر روی فروش پیچید ه تر خواهد شد.

 

 

 

بازار هر شرکت برای محصولی خاص، شامل افراد مختلفی است )مانند مشتریان وفادار ، مشتریان عادی، مشتریان نا آگاه و…) که هر کدام واکنشهای متفاوتی را نسبت به تبلیغات نشان می دهند.

 

بسیاری از مدیران به تبلیغات صرفاً به عنوان یک هزینه نگاه می کنند ، حال آنکه نه تنها سرمایه گذاری بر روی تبلیغات باعث بالا رفتن ارزش نام تجاری می شود، بلکه ثابت شده است استفاده از تبلیغات باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود .

 

((Srinivasan & et al, 2005, 143

 

 

 

معیار سنجش تبلیغات

 

به منظور اندازه گیری کمی تبلیغات و بررسی تأثیر تبلیغات بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله سودآوری لازم است میزان تبلیغات در قالب یک شاخص معین محاسبه گردد تا بتوان آن را در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی بر متغیرهای مورد نظر بر آورد نمود.نسبت تبلیغات   که از آن به شدت تبلیغات یاد                                                                      فروش

 

می شود ، معیار مناسبی است که در اکثر کارهای تجربی به عنوان شاخص اندازه گیری میزان تبلیغات استفاده می شود. (علی دهقانی ومحمد نبی شهیکی تاش ،1386،152)

 

تبلیغات تاثیرات متفاوتی بر روی فروش شرکت های مختلف اعمال می کند. برای درک بهتر موضوع، 4 حالت برای شرکت های مختلف در نظر گرفته شده است ، توجه به تغییرات فروش شرکت به ازای سرمایه گذاری بر روی تبلیغات ، می توان مشخص کرد که شرکت در چه نوع ساختاری از فروش قرار دارد و تبلیغات چگونه بر روی سودآوری شرکت تاثیر می گذارد. این چهار حالت در زیر آورده شده اند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع اول( تاثیرات غیر لحظه ای:

 

تاثیرات تبلیغات به صورت کوتاه مدت بوده و برای ادامه پیدا کردن سوددهی از طریق تبلیغات، لازم است از تبلیغات در فواصلی خاص به عنوان محرک بازار استفاده شود.

 

 

 

نوع دوم:

 

تاثیرات تبلیغات در بلند مدت مشخص می شود و به منظور سوددهی از طریق تبلیغات ، لازم است سرمایه گذاری برروی تبلیغات به صورت مکرر انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع سوم (تاثیرات بلند مدت:

 

سرمایه گذاری بر روی تبلیغات در همان بار اول به طورچشم گیری سود دهی را افزایش می دهد.

 

 

نوع چهارم( تاثیرات لحظه ای :

 

تبلیغات در هر زمانی که اعمال شوند سوددهی را افزایش می دهند و به محض قطع شدن فروش به حالت اولیه باز می گردد. در این حالت نیز، لازم است سرمایه گذاری بر روی تبلیغات به صورت مکرر انجام شود. (اخلاصی و دیگران ،1388،7)

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
mallika singh sex letmejerk.fun all indian aunties sex videos
sexygirlsvideos hdporn.tech luxure porn tv
hush pass.com redwap.website indian porno
indian first night porn videos 4tube.space panjbi sex com
hindiliks4u tubeskanks.com auntysexy
mallu hot aunty images anysex.website hd dehati video
badmsti porngo.space telugu porno
xveeios netporn.online nude boobs xxx
ipornt turkishhdporn.pro sex in karnataka
kamaveri tamil indiansexmovies.mobi assam sax
antarwsna porneff.com sexiest bollywood
indian xnxx videos joxnxx.com watch8x
xnxx english camsearch.pro bhabhi ka bf
porn hd hindi indiapornvids.pro nivetha pethuraj xxx
kannada village sex videos tubesafari.pro hindi sexy porno video