For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ایمنی کار در ارتفاع  ایمنی چیست ؟

ایمنی کار در ارتفاع ایمنی چیست ؟

 

ایمنی کار در ارتفاع ایمنی چیست ؟

ایمنی تعریف‌های مختلفی دارد که شامل پیشگیری از هر نوع خطر در برابر حوادث بدون خبر که ممکن است جان شخص یا فضای کاری را در برگیرد. جدا کردن خود از خطر که ممکن است

صدمه یا آسیب برساند و همچنین ریسک‌های غیرقابل قبول است.  وسیله ای که سبب نگهداری نیروی انسانی و سرمایه در صنعت می‌شود. ایمنی شامل مواردی مانند مقدار درجه دور

بودن از خطر، که آن چه از تعریف‌های ایمنی آمده است در خصوص شرایطی که دارنده ظرفیت رساندن آسیب به پرسنل و ابزارات و ساختمان‌ها و از میدان به دور کردن مواد یا کم کردن

کارایی در انجام یک وظیفه از قبل مشخص شده است. ایمنی صد در صد یا نمی تواند خود به خود وجود داشته باشد و در اصل ایمنی حفاظت مربوط به خود است که در برابر خطرات وجود

دارد که باعث پیشگیری می‌گردد.

عامل‌های مهم در مدیریت ایمنی :

برنامه ریزی ایمنی،  تنظیم ایمنی و کارهای آن، راهنمای برنامه‌های ایمنی، کنترل کارها و نتیجه‌های بدست آمده.

کار در ارتفاع :

هر کاری که  قرار است در ارتفاع بیش از 1/2 متر انجام گیرد کار در ارتفاع گفته می‌شود. شخصی قابل اطمینان است که آموزش دیده باشد و توانایی و مهارت هر نوع کار در ارتفاع را داشته

باشد و دارنده گواهینامه کار در ارتفاع باشد به همین دلیل است که می‌تواند انجام هر نوع فعالیت در ارتفاع زیاد را به روش ایمن شده داشته باشد.  محافظت از سقوط : به تمام وسایل و

کارهایی که برای محافظت در برابر سقوط یا کم کردن عارضه‌ها و خطرات شامل از آن انجام می‌گیرد.

روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع :

سامانه محدود کننده : سامانه ای که از فرد در موقعیت سقوط پیشگیری کرده و به دو صورت عمومی همانند ، حصار حفاظتی و فردی شامل نقطه اتصال ، جذبه انرژی و کمربند ایمنی کامل

بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سامانه متوقف کننده : روشی که با استفاده از وسایل و ابزارهای متناسب، در وضعیت سقوط ، با دریافت انرژی از سقوط سبب کم شدن صدمات و جراحت‌ها به وجود آمده از کار در ارتفاع

می‌شود، که به دو روش فردی شامل ، کمربند دور بدن، طناب ایمنی و همانند آن‌ها شامل تور ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دسترسی با طناب : تشکیل شده از دو سامانه امن جدا : که یکی از آن‌ها به عنوان طناب دسترسی و دومی با استفاده از طناب پشتیبان حساب می‌شود که تشکیل شده از کمربند،

کمربند کامل دور بدن به همراه وسایل دیگر برای صعود و برگشت به حالت اولیه کار، و یا برگشتن به حالت اولیه استقرار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فاصله ایمن : کمترین فاصله که برای پیشگیری از برخورد فرد در هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. کمربند ایمنی وسیله ای برای گرفتن کمر می‌باشد که نوع آن از

الیاف طبیعی و یا حتی مصنوعی می‌باشد. شوک گیر وسیله دیگری که در ایمنی کار در ارتفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل کاهش اثر نیروی ضربه به وجود آمده از سقوط است. هر

محیط یا فضای کاری باید همراه با اصول بهداشتی ایمنی و زیست محیطی همراه باشد. که خطرات که ممکن است در کار به شکل‌های مختلف پیش آید بتوان با برنامه ریزی و نظارت دقیق

نتیجه ای به دنبال داشته باشد که در بعضی از مواقع اصلا نمی توان آن‌ها را کنترل کرد و قابل جبران نمی باشد. پس می‌توان گفت با شناسایی دقیق درباره آسیب‌های شغلی و در نظر

گرفتن برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه به علت وجود بازتاب‌های ناگوار در فضای کار برگشت ناپذیر است. کار در ارتفاع از مواردی است که در فضای کاری گوناگون به صورت هر روزه و یا برای

انجام برنامه‌های تعمیر و نگهداری انجام می‌گیرد. شرایط منحصر کار در ارتفاع، آن را به فعالیتی مخصوص از نوع خطرات و واکنش ‌های احتمالی آن تبدیل نموده است. با این وضع، کارهای

خاصی را برای اطمینان یافتن از برقراری ملاحظات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست لازم خواهد داشت.

لنیارد:

طناب یا تسمه‌ای است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب تکیه‌گاه یا سازه ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کمربند ایمنی:

وسیله‌ای است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی با ترکیبات پلیمری که ناحیه کمر را می‌پوشاند.

حمایل بند کامل بدن (هارنس):

پوششی است از جنس الیاف با ترکیبات پلیمری و مقاوم که عموما از انتهای بالای ران تا روی سطح کتف را پوشانده و توسط قلابهایی که به روی آن متصل است، فرد را به سایر تجهیزات

سامانه‌های کار در ارتفاع وصل می‌کند.

قلاب قفل شونده (کارابین):

ابزاری است حلقه‌ای شکل که برای اتصال اجزاء سامانه‌های کار در ارتفاع به یکدیگر، مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو شکل پیچی یا قفل خودکار، ایمن می‌گردد.

انواع طناب:

تکیه‌گاهی، عملیات، ایمنی، دینامیکی، نیمه استاتیک، پشتیبان

طناب تکیه‌گاهی:

طنابی است انعطاف‌پذیر که از یک سمت به تکیه‌گاه ایمن متصل گردیده و به منظور حفاظت و محدودسازی فرد در برابر سقوط عمل می‌کند.

طناب عملیات:

طنابی از نوع تکیه‌گاهی است که برای حالت معلق، موقعیت‌گیری و محدودسازی فرد در عملیات صعود و فرود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طناب ایمنی:

طنابی از نوع تکیه‌گاهی است که در زمان سرخوردن عامل کار در ارتفاع، از دست دادن موقعیت اولیه وی عمل نموده و فرد را در حین سقوط متوقف می‌نماید.

طناب دینامیک:

طنابی است با خاصیت کشسانی که برای جذب شوک ناشی از سقوط و به حداقل رساندن نیروی برخورد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع نردبان:

یک طرفه قابل حمل، دو طرفه، ثابت، ریلی، ثابت سقفی (پله مرغی)، کشویی، طنابی

داربست:

ساختاری است موقتی، که برای ایجاد یک‌ یا چند جایگاه ‌کار به منظور حفظ و نگهداری کارگران و مصالح در ارتفاع و فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز بالاتر‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و

به انواع ثابت، متحرک، دیوارکوب، معلق و نردبانی تقسیم می‌شود.

اجزاء داربست:

پایه، کفشک، تیر، دستک، اتصالات یا بست‌ها، راه دسترسی، کف پوش سکو، پاخور، تیر میانی حفاظتی، تیر بالایی حفاظتی، بالشتک، صفحه پایه

بالشتک:

صفحه‌ای است از جنس چوب، فلز و یا بتن که برای گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشک به زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد .

راه دسترسی:

برای رسیدن ایمن عامل کار در ارتفاع کار به تراز مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مهار:

قطعه‌ای است که بصورت مایل و افقی در ترازهای مختلف بر روی داربست نصب گردیده و به عنوان باربر عمل می‌کند.

بادبند:

قطعه‌ای است که در طول، عرض یا ارتفاع (عمودی یا مورب) برای جلوگیری از حرکت جانبی در داربست نصب می‌گردد.

بالابر سیار:

ماشین سـیاری است که برای انتقـال افراد برای کـار در ارتفاع، از داخل سکو (محفظهایمن) استفاده می‌شود با این دید که افراد می‌توانند در یک موقعیت دسترسی خاص به داخل سکو

سوار یا پیاده شوند و به دو گروه اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

گروه الف:بالابر سـیاری که تصـویر عمودی مـرکز ثقـل بار همواره داخـل خط واژگونی است.

گروه ب:بالابر سیاری که تصویر عمودی مرکز ثقل بار ممکن است خارج از خط واژگونی باشد.

و براساس نوع حرکت به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

نوع اول: بالابر سیاری که حرکت آن فقط در موقعیت ترافیکی مجاز می‌باشد .

نوع دوم: بالابر سیاری که در زمان بالا بودن سکو می‌تواند حرکت نماید و بالابر از مکانی بر روی شاسی کنترل می‌شود.

نوع سوم: بالابر سیاری که در زمان بالا بودن سکو می‌تواند حرکت نماید و بالابر از درون سکو کنترل می‌شود.

ایمنی کار در ارتفاع ایمنی چیست ؟

ضریب ایمنی:

نسبتی است که از تقسیم حداکثر نیروی وارده به سازه که می‌تواند سازه در برابر شکست یا تخریب مقاومت نموده به نیروی وارده ناشی در زمان بهره‌برداری که به همان عضو وارد می‌گردد.

این ضریب هرگز نباید کمتر از 4/2 باشد. ( براساس استاندارد92ANSI A و 280 BSEN )

حد بار کاری:

حداکثر باری است که توسط بخشی از تجهیزات در وضعیت مشخص‌شده توسط شرکت سازنده، مجاز به بهره‌برداری و استفاده از دستگاه یا تجهیزات می‌باشد .

بار کاری ایمن ( SWL ):

حداکثر حمل بار در شرایط ایمن که برای بخشی از تجهیزات، در وضعیت‌های مشخص در نظر گرفته می‌شود.

توجه1:تصاویر بعضی از مواد آیین‌نامه در ضمیمه پیوست می‌باشد.

توجه2:کلیه واحدهای مورد استفاده در این آیین‌نامه براساس سیستم متریک می‌باشد.

نکات ایمنی کار در ارتفاع :

قبل از شروع به کار باید از این افرادی که دوره آموزش کار در ارتفاع را گذرانده اند و ترسی از ارتفاع ندارند اطمینان حاصل کرد و پیش از کار حتما آن‌ها را از نظر روحی و روانی مورد بررسی قرار داد.

پیش از آغاز کار در ارتفاع کنار خطوط هوایی برق فشار ضعیف، باید برای این روش به مسئولین و ناظرهای مربوطه خبر داد تا کارهای مورد لازم مانند قطع جریان ،  تغییر یکدفعه ای یا

همیشگی جهت یا روکش نمودن خطوط کنار ساختمان با لوله‌های پلی اتیلن سا شلنگ‌های لاستیکی و دیگر موارد همانند آن اقدامات لازمه را انجام دهند.

در زمان شروع بادهای تند که سرعت آن‌ها خیلی می‌باشد. کار در ارتفاع نباید صورت گیرد زیرا موجب خسارت‌های جبران ناپذیری می‌شود.

در زمان شروع رعد و برق‌های شدید هم باید کار در ارتفاع را به علت آن ممکن است فرد دچار برق گرفتگی و یا محیط دچار آتش سوزی شود استفاده از داربست‌های فلزی ممنوع می‌باشد.

در زمان بارندگی، هر کاری در کنار تجهیزات برقی اعم از جوشکاری در بخش کار در اثر باران لغزنده شود ، ممنوع می‌باشد.

زمانی که نور کافی در محیط کار وجود نداشته باشد و یا در شرایطی که گرد و خاک و یا بارش باران موجود است دید کافی به اندازه نباشد ، باید عملیات کار در ارتفاع تعطیل شود.

افرادی که در ارتفاع کار هستند از دید 4/10 برخوردارند باید با عینک یا بدون عینک باشند.

ایمن سازی کار در ارتفاع :

مراحل ایمن سازی عملیات کار در ارتفاع شامل چند مورد به شرح زیر است :

  • دوری از کار در ارتفاع و یا به کارگیری قسمت‌هایی از عملیات که امکان به کارگیری در سطح زمین در مواقعی که ممکن است وجود داشته باشد.
  • در مواقعی که نیاز است کار در ارتفاع انجام شود است از روش‌ها و تجهیزات مختلف استفاده شود که باعث از بین رفتن خطر در موقع کار می‌شود.

3-  در مواقعی دیگر که امکان ندارد سقوط وجود داشته باشد از روش‌ها و تجهیزاتی استفاده می‌گردد که ارتفاع سقوط و همچنین خسارت وارد شده از سقوط کم می‌گردد.

نکته : فاصله ایمن است که از برخورد فرد در زمان سقوط با سطح زمین مورد استفاده قرار گیرد.

ایمنی کار در ارتفاع ایمنی چیست ؟

مقالاتخبرگزاری بامنا

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
mallika singh sex letmejerk.fun all indian aunties sex videos
sexygirlsvideos hdporn.tech luxure porn tv
hush pass.com redwap.website indian porno
indian first night porn videos 4tube.space panjbi sex com
hindiliks4u tubeskanks.com auntysexy
mallu hot aunty images anysex.website hd dehati video
badmsti porngo.space telugu porno
xveeios netporn.online nude boobs xxx
ipornt turkishhdporn.pro sex in karnataka
kamaveri tamil indiansexmovies.mobi assam sax
antarwsna porneff.com sexiest bollywood
indian xnxx videos joxnxx.com watch8x
xnxx english camsearch.pro bhabhi ka bf
porn hd hindi indiapornvids.pro nivetha pethuraj xxx
kannada village sex videos tubesafari.pro hindi sexy porno video